The Nonexistent Communist - Yo Quiero Tedd.

Hotad delikatess

Posted Nov. 3, 2015, 9:24 p.m. By tedd

EU vill förbjuda vår delikatess surströmming. Det är inte som man skulle kunna tro på grund av doften utan det beror på den höga dioxinhalten i fisken. Strömmingen fiskas efter Norrlandskusten. Norrlandskusten var tidigare känd för alla sina sågverk. Det finns en ramsa som lyder "jag såg, såg vid såg". Alla sågverken dumpade sitt avfall i havet och dessa långsamt multnade bottnar av flis avger fortfarande gifter vilket syns i de höga halterna av gift i strömmingen som fiskas efter Norrlandskusten. Men någon gång varje år kan man njuta av läckerheten.